Zelów "MISTRZOWSKĄ GMINĄ 2010/2011"

    Po raz kolejny Gmina Zelów znalazła się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu "MISTRZOWSKA GMINA 2010/2011".

mistrz


    Kapituła konkursu doceniła najbardziej aktywne jednostki samorządu terytorialnego biorąc pod uwagę działalność inwestycyjną prowadzoną przez gminy, sukcesy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, współpracę z organizacjami pozarządowymi, sposoby doskonalenia obsługi interesantów w urzędach gminnych, ofertę skierowaną do potencjalnych inwestorów, czy też podejmowane przez gminy działania promocyjne oraz wyróżnienia w innych konkursach. W trakcie prac konkursowych zastosowano metodę proporcjonalną, dzięki czemu możliwe stało się porównanie ze sobą gmin dużych i zasobnych z tymi nieco mniejszymi, dysponującymi skromniejszymi możliwościami. Konkurs "Mistrzowska gmina" ma na celu m.in. aktywizację gmin w ramach powierzonych zadań i obowiązków, inspirowanie pozytywnych zmian w jakości pracy urzędów oraz promocję idei samorządowej. Ostatecznie, po wnikliwej analizie wszystkich zgłoszeń w tegorocznej edycji, Kapituła konkursu zdecydowała się nagrodzić następujące gminy: Borzęcin, Elbląg, Galewice, Ośno Lubuskie, Recz, Zagnańsk, Zdzieszowice oraz Zelów. Zdobyte wyróżnienie jest potwierdzeniem, że podejmowane działania są skutecznie realizowane.

mistrz
mistrz