Miasto
Aktualności
Miasto i gmina
Samorząd
Dokumenty
    Strategiczne
Przetargi
Kultura
Edukacja
Zabytki
Turystyka
Org. pozarządowe
Kluby sportowe
Kalendarz imprez
    sportowych
Przydatne
    adresy i telefony
Elektroniczna
    Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
    Woj. Łódzkiego
Wirtualny Spacer
Spacer Wirtualny
Plan Miasta i Gminy Zelów
 
Interaktywny Plan Miasta i Gminy Zelów
e-Gmina
System Informacji Publicznej Gminy Zelów
Kultura
  Dni  Osadnictwa 2006
  Dni  Zelowa 2007
  Dni  Zelowa 2008
  Dni  Zelowa 2009
  Dni  Zelowa 2010
  Gazeta  Kulturalna

Varia
  Galeria zdjęć
  Poczta
  Forum
RPO
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PO KL
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PROW
  Projekty

Logo Unii Europejskiej   ŁÓDZKIE   PROW
Projekty M-GOPS
  "Szansa na pracę..."

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności      Logo Unii Europejskiej

www.efs.gov.pl
WFOŚiGW
WFOŚ i GW
ZPORR
  Projekty

Logo Unii Europejskiej ZPORR
e-Vita
  Aktualności
  Informacje o programie
  Regulaminy
  Informacje techniczne

Cisco Systems Polsko Amerykańska 
Fundacja Wolności Fundacja 
Wspomagania Wsi
Informacje techniczne

Korzystanie z sieci (po uzyskaniu pozwolenia) jest możliwe po wyposażeniu się w zestaw użytkowy składający się z odpowiedniej anteny zewnętrznej, karty sieciowej WLAN oraz odpowiedni kabel antenowy do połączenia w/w urządzeń. Antena jak i karta sieciowa powinny być przystosowane do pracy w paśmie 2,4 GHz. Karta WLAN musi obsługiwać standard szyfrowania WPA (ang. WiFi Protected Access) z metodą autentykacji (autoryzacji użytkownika) EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling). W przypadku nie spełnienia powyższego warunku nawiązanie połączenia będzie niemożliwe. Antena powinna zostać ustawiona w polaryzacji pionowej.


Konfiguracja oprogramowania użytkownika:

  1. nazwa sieciowa SSID: nazwa_SSID;
  2. uwierzytelnianie sieciowe: WPA-Enterprise;
  3. metoda EAP: EAP-FAST;
  4. typ szyfrowania: TKIP;
  5. login: odpowiedni_login
  6. hasło: odpowiednie_hasło


Karty WLAN współpracujące z siecią internetową gminy Zelów:
  1. Linksys WMP-54 GS
  2. Linksys WMP-54G v.1 lub v.2

Połączenie z użyciem w/w kart jest możliwe jeżeli:
  1. Zostaną zainstalowane najnowsze sterowniki do w/w kart. Można je pobrać ze strony Konsorcjum FEN, które jest autoryzowanym przedstawicielem firmy Linksys ( http://www.fen.pl lub ftp://biuro.fen.pl/sterowniki/).
  2. Do obsługi połączeń należy zainstalować oprogramowanie Broadcom wireless, które można pobrać z w/w adresów.
Karty zostały przetestowane u potencjalnych użytkowników na komputerach pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP Home i Windows XP Professional. Nie uzyskano połączenia na komputerze pracującym pod kontrolą Windows 98.

Uwaga:
Urząd Miejski nie odpowiada za problemy w działaniu w/w kart sieciowych wynikające z konfiguracji sprzętowej i programowej komputera użytkowników.

[ Informacje techniczne ]
   UM Zelów; ul Żeromskiego 23; 97-425 Zelów; tel.: (44) 634 10 00; fax: (44) 634 13 41; e-mail: umzelow@zelow.pl Webmaster: Pi