Miasto
Aktualności
Miasto i gmina
Samorząd
Dokumenty
    Strategiczne
Przetargi
Kultura
Edukacja
Zabytki
Turystyka
Org. pozarządowe
Kluby sportowe
Kalendarz imprez
    sportowych
Przydatne
    adresy i telefony
Elektroniczna
    Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
    Woj. Łódzkiego
Wirtualny Spacer
Spacer Wirtualny
Plan Miasta i Gminy Zelów
 
Interaktywny Plan Miasta i Gminy Zelów
e-Gmina
System Informacji Publicznej Gminy Zelów
Kultura
  Dni  Osadnictwa 2006
  Dni  Zelowa 2007
  Dni  Zelowa 2008
  Dni  Zelowa 2009
  Dni  Zelowa 2010
  Gazeta  Kulturalna

Varia
  Galeria zdjęć
  Poczta
  Forum
RPO
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PO KL
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PROW
  Projekty

Logo Unii Europejskiej   ŁÓDZKIE   PROW
Projekty M-GOPS
  "Szansa na pracę..."

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności      Logo Unii Europejskiej

www.efs.gov.pl
WFOŚiGW
WFOŚ i GW
ZPORR
  Projekty

Logo Unii Europejskiej ZPORR
e-Vita
  Aktualności
  Informacje o programie
  Regulaminy
  Informacje techniczne

Cisco Systems Polsko Amerykańska 
Fundacja Wolności Fundacja 
Wspomagania Wsi
Informacje o programie


e- Zelów

Najpierw była ogromna rywalizacja, gdyż do walki o udział w programie e-Vita Wieś Aktywna. Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego zorganizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Cisco Systems przystąpiło ok. 90 gmin z całej Polski, jednak do grona zwycięzców mogło zakwalifikować się tylko sześć gmin. Po długim czasie oczekiwania Zelów znalazł się w finałowej szóstce.

Dzięki tej wygranej otrzymaliśmy sprzęt techniczny, który umożliwił uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej (Internet radiowy) w Zelowie. Ponadto Fundacja Wspomagania Wsi sfinansowała pomoc doradcy gminnego oraz szereg szkoleń i dotacje dla organizacji pozarządowych i instytucji, które wzięły udział w konkursie "Małe Granty - technologie informacyjne w rozwoju lokalnym".

Bezpłatne szkolenia

W ramach programu e-Vita zorganizowaliśmy szereg szkoleń komputerowych dla mieszkańców naszej Gminy, które oczywiście były bezpłatne. Szkolenia przeprowadzono na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Zainteresowanie było ogromne, gdyż w czasach, gdy technika idzie tak szybko do przodu umiejętność korzystania z komputera jest bardzo przydatna w pracy i nauce. Ostatecznie ze szkoleń podstawowych skorzystało 149 osób, które zostały podzielone na 13 grup. Uczestnicy poznawali zasady ergonomii, czyli np. prawidłowej postawy siedzącej podczas pracy z komputerem, oraz zasad korzystania z komputera m.in. uruchamianie, ciąganie plików i drukowanie. Nie zabrakło również lekcji z korzystania z Internetu, gdzie nauczono się wyszukiwać potrzebnych informacji i zakładania konta e-mail. Natomiast w szkoleniach zaawansowanych wzięło udział 88 osób, a tematami przebiegu 7 szkoleń były m.in. Budowa stron internetowych, Księgowość elektroniczna dla małych przedsiębiorstw i rolników oraz budowa stron internetowych. Szkolenia zakończyły się certyfikatem potwierdzającym umiejętności uczestników.
W sumie ze szkoleń skorzystało 237 osób a średnia ich Wieku to prawie 40 lat.

Małe Granty na technologie informacyjne - szansą dla Gminy

W pierwszej edycji konkursu tylko Komendzie Hufca Zelów udało się wygrać konkurs i otrzymać dotację na projekt "Z tradycją ku przyszłości". Projekt miał na celu promocję stanicy harcerskiej "Patyki" oraz przybliżenie działalności Komendy Hufca. Za pośrednictwem strony internetowej Komenda Hufca Zelów postanowiła promować ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowego "Patyki", którego jest opiekunem. Ponadto materiały zebrane do stworzenia strony internetowej zostały wykorzystane do wydania folderu reklamującego ośrodek "Patyki". Realizacja projektu przyczyniła się dodatkowo do usprawnienia pracy Komendy Hufca.

Druga edycja konkursu to aż 4 nagrodzone projekty: "Słowa znaczące", "Jestem Mieszkańcem Planety Ziemia", "Eko-Centrum-Zelów - Promujemy rolnictwo ekologiczne" oraz "InfoWieś". "Słowa znaczące" to projekt opracowany przez Dom Kultury, którego głównym celem było usprawnienie pracy przy redagowaniu i wydawaniu "Gazety Kulturalnej", której tematyka obejmuje literaturę, krytykę, historię i sztukę. Z pismem współpracują m.in. Ernest Bryll, prof. Maria Szyszkowska, Adam Szyper (USA) i Romuald Mieczkowski (Litwa). Gazeta jest bezpłatna. Projekt zakładał również stworzenie strony internetowej Gazety Kulturalnej, która jest już dostępna w formie elektronicznym na stronie www.gazetakulturalna.zelow.pl.

Następnym dofinansowanym projektem był projekt przygotowany przez Przedszkole Samorządowe nr 4 w Zelowie pt. "Jestem Mieszkańcem Planety Ziemia". Dzięki wsparciu finansowemu opracowało ono stronę internetową swej placówki. Dodatkowo zorganizowany został Gminny Turniej wiedzy Ekologicznej, a także przeprowadzono cykl zabaw z wiedzy ekologiczno-przyrodniczej z wykorzystaniem komputera i Internetu. Trzecim dofinansowanym projektem był projekt Stowarzyszenia Eko-Centrum-Zelów. Otrzymana przez nich dotacja pozwoliła na stworzenie strony internetowej stowarzyszenia www.ekocentrum.org.pl, które działa na rzecz upowszechniania metod rolnictwa ekologicznego. Na stronie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące stowarzyszenia (historia, cele, statut) oraz podejmowanych działaniach. Ponadto na stronie znajdują się poradniki "Jak zostać rolnikiem ekologicznym" i "Ekologiczne środki produkcji".

Ostatni czwarty realizowany projekt to "InfoWieś" Towarzystwa Szkolnego Kociszew. Projekt ten miał na celu miedzy innymi zorganizowanie szkoleń i wspólnych spotkań dla mieszkańców Kociszewa. Szkolenia te obejmowały takie zagadnienia jak: szukanie pracy czy nowych rynku zbytu przez sieć. Towarzystwo Szkolne nie poprzestało jednak na szkoleniach i postanowiło w Internecie promować także działalności kulturalną oraz gospodarczą swojego regionu. Stworzona przez nich strona internetowa http://infowies.w.interia.pl zawiera ciekawe informacje dla mieszkańców gminy. Jest też źródłem wiedzy dla internautów, którzy poza mapą turystyczną okolic, mogą na stronie przeczytać informacje o historii Zelowa, odwiedzić muzeum regionu i foto galerię. Projekt "Infowieś" zakładał też pomoc lokalnym producentom, którzy poprzez internetowy sklep mogą oferować swoje produkty znacznie szerszej grupie odbiorców.
Łączna kwota dofinansowanych projektów to 20 441,00 zł.

Bezpłatny Internet dla mieszkańców

Od 28 listopada - 31 grudnia 2005 roku wpłynęło już ponad 130 podań z prośbą o podłączenie do Sieci. Na razie jednak z tej usługi będzie mogło skorzystać ok. 40 użytkowników. Liczba użytkowników przypadających na jedno urządzenie nadawcze nie może przekroczyć 30. Z podłączenia do sieci mogą skorzystać osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe. O przyłączeniu do sieci decyduje kolejność złożonych podań. Stacja rozsiewcza dostępu do Sieci, dzięki uprzejmości Księdza Kanonika Kazimierza Cioska ulokowana jest na wierzy Kościoła Rzymskokatolickiego Matki Bożej Częstochowskiej. Osoby, które otrzymają zgodę na podłączenie się do Sieci będą musiały wykonać odpowiednie testy, mające na celu zbadanie zasięgu Sieci oraz poprawności jej działania i zakupić antenę oraz kartę sieciową. Po podpisaniu stosownej umowy i zapoznaniu się z regulaminem użytkownik będzie miał możliwość korzystania z bezpłatnego Internetu do 31 grudnia 2007 roku.

W przyszłości planujemy rozszerzenie tej usługi, jednak te działania są uzależnione od funduszy, jakimi Gmina Zelów będzie dysponowała. Ważne jest jednak, iż po spotkaniu, które odbyło się w dniu 29 listopada 2005 r., na którym byli obecni przedstawiciele Fundacji Wspomagania Wsi oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności otrzymaliśmy deklarację przekazania Gminie Zelów 100 000,00 zł na wkład własny do projektu dotyczącego informatyzacji gminy oraz propozycję dalszej współpracy w ramach II edycji programu e-Vita. Łączny koszt programu to prawie 300 tysięcy złotych, w tym wkład Gminy Zelów wynosił niecałe 60 tysięcy.

[ Informacje o programie ]
   UM Zelów; ul Żeromskiego 23; 97-425 Zelów; tel.: (44) 634 10 00; fax: (44) 634 13 41; e-mail: umzelow@zelow.pl Webmaster: Pi