Miasto
Aktualności
Miasto i gmina
Samorząd
Dokumenty
    Strategiczne
Przetargi
Kultura
Edukacja
Zabytki
Turystyka
Org. pozarządowe
Kluby sportowe
Kalendarz imprez
    sportowych
Przydatne
    adresy i telefony
Elektroniczna
    Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
    Woj. Łódzkiego
Wirtualny Spacer
Spacer Wirtualny
Plan Miasta i Gminy Zelów
 
Interaktywny Plan Miasta i Gminy Zelów
e-Gmina
System Informacji Publicznej Gminy Zelów
Kultura
  Dni  Osadnictwa 2006
  Dni  Zelowa 2007
  Dni  Zelowa 2008
  Dni  Zelowa 2009
  Dni  Zelowa 2010
  Gazeta  Kulturalna

Varia
  Galeria zdjęć
  Poczta
  Forum
RPO
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PO KL
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PROW
  Projekty

Logo Unii Europejskiej   ŁÓDZKIE   PROW
Projekty M-GOPS
  "Szansa na pracę..."

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności      Logo Unii Europejskiej

www.efs.gov.pl
WFOŚiGW
WFOŚ i GW
ZPORR
  Projekty

Logo Unii Europejskiej ZPORR
e-Vita
  Aktualności
  Informacje o programie
  Regulaminy
  Informacje techniczne

Cisco Systems Polsko Amerykańska 
Fundacja Wolności Fundacja 
Wspomagania Wsi

OGŁOSZENIE z dnia 1 czerwca 2012 r. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   Treść ogłoszenia
OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 24 maja 2012 r.

na: Udzielenie gwarancji bankowej dla zabezpieczenia zapłaty przez Gminę Zelów jako inwestora wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywane roboty budowlane.

   Treść ogłoszenia

   SIWZ

   Załączniki do SIWZ

   Zmiana treści SIWZ z dnia 25.05.2012 r.

   Zmiana treści SIWZ z dnia 29.05.2012 r.

   Pytania i odpowiedzi z dnia 29.05.2012 r.

   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.05.2012 r.

   Pytania i odpowiedzi z dnia 30.05.2012 r.

   Doprecyzowanie odpowiedzi z dnia 29.05.2012 r.
[ wróć ]

   UM Zelów; ul Żeromskiego 23; 97-425 Zelów; tel.: (44) 634 10 00; fax: (44) 634 13 41; e-mail: umzelow@zelow.pl Webmaster: Pi