Miasto
Aktualności
Miasto i gmina
Samorząd
Dokumenty
    Strategiczne
Przetargi
Kultura
Edukacja
Zabytki
Turystyka
Org. pozarządowe
Kluby sportowe
Kalendarz imprez
    sportowych
Przydatne
    adresy i telefony
Elektroniczna
    Skrzynka Podawcza
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
    Woj. Łódzkiego
Wirtualny Spacer
Spacer Wirtualny
Plan Miasta i Gminy Zelów
 
Interaktywny Plan Miasta i Gminy Zelów
e-Gmina
System Informacji Publicznej Gminy Zelów
Kultura
  Dni  Osadnictwa 2006
  Dni  Zelowa 2007
  Dni  Zelowa 2008
  Dni  Zelowa 2009
  Dni  Zelowa 2010
  Gazeta  Kulturalna

Varia
  Galeria zdjęć
  Poczta
  Forum
RPO
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PO KL
  Projekty

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności   ŁÓDZKIE   Logo Unii Europejskiej
PROW
  Projekty

Logo Unii Europejskiej   ŁÓDZKIE   PROW
Projekty M-GOPS
  "Szansa na pracę..."

Logo Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności      Logo Unii Europejskiej

www.efs.gov.pl
WFOŚiGW
WFOŚ i GW
ZPORR
  Projekty

Logo Unii Europejskiej ZPORR
e-Vita
  Aktualności
  Informacje o programie
  Regulaminy
  Informacje techniczne

Cisco Systems Polsko Amerykańska 
Fundacja Wolności Fundacja 
Wspomagania Wsi
Gospodarka Odpadami Komunalnymi

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZELÓW

w sprawie zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Do 30 czerwca 2013 r. każdy Mieszkaniec może zachować dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych i nie wnosić opłaty do gminy. Konieczne jednak będzie przekazanie do Urzędu Miejskiego w Zelowie kopii umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpadu komunalne wraz z pierwszą deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak będzie działał system gminny?

  • Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia;
  • Stawka opłaty będzie zależała od: liczby mieszkańców lub od powierzchni nieruchomości lub od ilości zużytej wody lub będzie stawką ryczałtową dla gospodarstwa domowego - gmina wybierze jeden spośród tych wskaźników;
  • Opłata za odpady posegregowane będzie niższa (opłaca się więc segregować odpady);
  • Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców;
  • Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez zbierającego;

      Dlatego też, aby prawidłowo przygotować się do stworzenia sprawnego i taniego systemu, Gmina musi dokonać analizy rzeczywistej ilości odpadów komunalnych powstających na naszym terenie. W tym celu przygotowaliśmy ankietę, którą kierujemy do właścicieli nieruchomości jak również podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Gminy Zelów. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zelowie tel. 044/634 10 00, 634 10 03 wew. 55.

   ANKIETA - wersja DOC

   ANKIETA - wersja PDF

Liczymy na zrozumienie problemu i prosimy o rzetelną odpowiedź.


PlakatUlotka informacyjna - strona 1Ulotka informacyjna - strona 2


[ wróć ]

   UM Zelów; ul Żeromskiego 23; 97-425 Zelów; tel.: (44) 634 10 00; fax: (44) 634 13 41; e-mail: umzelow@zelow.pl Webmaster: Pi